, ,
Trương Mục mới
Login
Trang nhà
 
Tin tức
 
Bài viết
 
Phim ảnh
 
Thư viện
 
Lich Trình
 
Thương mại/Dịch vụ
 
Đời sống
 
Diễn đàn
 
Kết nối
 
Liên lạc
 
English
Đăng ký Trương Mục mới
Ô chữ bắt đầu bằng hoa thị * phải điền vào
* Thông Tin Cá Nhân
 
* ID Người Xử Dụng: 
 
 
(Chính xác với mẫu tự lớn nhỏ, dài tối đa 20, a-z, A-Z & 0-9, liền nhau )
* Mật mã: 
 
 
(Chính xác với mẫu tự lớn nhỏ, dài tối đa 20, a-z, A-Z & 0-9, liền nhau )
* Mật mã xác nhận:   
 
* Tên: 
 * Danh xưng: * Tên: * Họ:
 
Điện thoại cầm tay: 
 
 
(Mã quốc gia - Mã vùng-Số điện thoại. Hình thức như: X-XXX-XXXXXXX)
* Email:   
Website:   
 Địa chỉ Nhà  
* Địa chỉ:   
* Quốc gia:   
* Tỉnh/Tiểu bang:   
* Thành phố:   
* Mã bưu chính:   
*Số Điện Thoại: 
 
  - -
(Mã Quốc Gia-Mã vùng-Số Điện Thoại, 1.e: 1 999 999-9999)
* Thông tin tiếp thị
* Làm thế nào để có tiền hoa hồng từ vietnet.ca ?   
Bạn có thể được trả tiền huê hồng (lên đến 30%) mà không cần phải làm gì cả, chỉ đưa mã số tiếp thị (agent-id), được tự động cài vào trương mục của bạn, cho những cơ sở thương mại hoặc cá nhân mà bạn tiếp xúc, khi họ đăng quảng cáo lên trang vietnet.ca này và mã số tiếp thị của bạn được vào, thì bạn tự động được trả tiền huê hồng. Tiền huê hồng có thể được trả trực tiếp cho bạn hay cho bất cứ ai khác mà bạn muốn, xin nêu rõ ở dưới đây

Vâng, tôi muốn          Cám ơn, tôi không muốn   
Đăng ký